Online Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Het online Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België geeft toegang tot de in de Musea bewaarde historische archiefbestanden (19de - begin 20ste eeuw):

  • Het "Archiefbestand Musea" (FM) d.w.z. de archieven met betrekking tot het museumbeleid, het beheer van de collecties, de organisatie van tentoonstellingen enz. die door de instelling zijn geproduceerd en waarvan het oudste deel, tot ca. 1940, gedigitaliseerd is. Het gaat om meer dan 14.000 dossiers en een dertigtal registers;
  • Andere archiefbestanden van privépersonen of organisaties die historisch verbonden zijn met de instelling (Driejaarlijkse Salons van Brussel, Historische tentoonstelling van Belgische kunst van 1880, Papieren Fierens-Gevaert, Kunst voor allen vzw, …).

Opgelet: De archiefbestanden zijn slechts gedeeltelijk geïnventariseerd en gedigitaliseerd; sommige bestanden zijn gedetailleerder beschreven dan andere. Het is daarom aan te raden om elk archiefbestand apart te bekijken (zie Archievenoverzicht) en om de aanwijzingen in het veld “toegangen” van de beschrijving van het archiefbestand door te lezen.

Dit portaal is een “work in progress”: naarmate het werk vordert zal het nog verder verrijkt worden.

Toegang en gebruik

De hier beschreven archiefbestanden zijn toegankelijk voor onderzoek en hebben over het algemeen weinig toegangsbeperkingen. Door de op dit portaal gepubliceerde gegevens en archiefdocumenten te raadplegen en te gebruiken, verbindt u zich er echter toe de regels voor een correct gebruik na te leven (zie Gebruik en citeren van documenten).
De taal van de documenten is voornamelijk Frans. De inventarissen zijn ook enkel in het Frans opgesteld.
De archiefbestanden zijn op afspraak ter plaatse te raadplegen.