Gebruik en citeren van documenten

De documenten die online beschikbaar zijn via de portaalsite van het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn toegankelijk voor onderzoek en hebben over het algemeen weinig toegangsbeperkingen. Het gebruik ervan is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Persoonlijk gebruik

Persoonlijk gebruik met als enig doel wetenschappelijk of historisch onderzoek is vrij en gratis, voor zover de geldende wetgeving en de gebruiksregels worden nageleefd, en met name:

  • de vermelding van de herkomst (zie hoe documenten aanhalen).
  • de naleving van de geldende wettelijke bepalingen inzake auteursrecht en de naburige rechten, waarvan het gebruik de belangen van de rechthebbenden niet mag schaden.

Publicatie en verspreiding

De publicatie of verspreiding, onder welke vorm ook, van reproducties, voor commercieel of niet-commercieel gebruik, van deze inhoud vereist de schriftelijke toestemming van de Algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en is onderworpen aan een vergunning en, onder voorbehoud van uitzonderingen, aan betaling.

Hoe documenten citeren ?

Elke verwijzing naar een document dat wordt bewaard in het AKMSKB, moet vergezeld gaan van de vermelding van herkomst in de vorm van « Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, [bestandreferentie], [artikelreferentie] » of afgekort « AKMSKB, [bestandreferentie], [artikelreferentie] ».
Wanneer de aanhaling verwijst naar een niet-origineel document (duplicaat, reproductie, fotokopie, scan, etc.), zal de referentie dit specificeren : vb. « Kopie bewaard bij AKMSKB, [bestandreferentie], [artikelreferentie] ».
Voor elk beschreven archiefbestand staat in de zone toegangsvoorwaarden hoe deze geciteerd moet worden.