Over ons

Doelstelling

Het online Archief van de Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België heeft als doel de erfgoedcollecties die in de Musea worden bewaard, toegankelijker te maken voor onderzoeksdoeleinden door de beschikbare inventarissen en gedigitaliseerde bestanden online te zetten.

Financiering

Het project maakt deel uit van het digitaliseringspolitiek van de Koninklijke Musea van België, met de digitalisering van de kunstwerken, en is verankerd in het bredere kader van het federale programma DIGIT, een uitgebreid plan voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en het Koninklijk Belgisch Filmarchief, gefinancierd door het Belgisch Federaal wetenschapsbeleid (BELSPO).

Technologie

Dit portaal maakt gebruik van de AtoM (Access to Memory) software, die werd ontwikkeld in open source door Artefactual, oorspronkelijk op vraag en met de steun van de Internationale Archiefraad (ICA).
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten maken tevens gebruik van AtoMiS, een clienttool ontwikkeld door Inzake.

Planning

De digitalisering van bijkomende archiefbestanden is gepland voor de jaren 2020-2024 in het kader van het programma DIGIT04. Dit is een project op lange termijn dat vooruitgang boekt mede dankzij de door de Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Bètaversie

De huidige versie van het portaal is een "bèta"-versie, die nog aan verbetering toe is:

  • de export- en inventarisatiefuncties zijn nog niet geïmplementeerd
  • de kwaliteit van de gegevens wordt nog voortdurend verbeterd (beschrijvingen, volledigheid van de bijgevoegde bestanden)

Alle suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk meer dan welkom om het portaal te laten evolueren: <a mailto:"aude.alexandre@fine-arts-museum.be">aude.alexandre@fine-arts-museum.be.