Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB)

Identificatie

Bestandsidentificatie

A4004

Geauthoriseerde naam

Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB)

Parallelle vormen van de naam

Aandere naamsvormen

Soort

Contact

 

Aude Alexandre Eerste contactpersoon

Soort

adres

Adres

rue du Musée, 5

Locality

Brussel

Region

Landnaam

België

Postcode

1000

Telefoon

+ 32 (0)2 508 33 98

Fax

E-mail

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

Geografische en culturele context

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Records management and collecting policies

Gebouwen

Bestanden

Het behoort tot de taak van het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB) om het historische archief van de instelling te conserveren, te ontsluiten en bekend te maken. Naast de documenten, ontvangen of opgemaakt door de Koninklijke Musea, die direct verband houden met de functies en de activiteiten van de instelling (het zgn. institutioneel archief) bewaart het AKMSKB ook enkele kleinere archiefbestanden van overheidsorganen, verenigingen of particulieren die een historische band hebben met de Koninklijke Musea (verwante archieven).

Toegangen, gidsen en publicaties

Toegang

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

reproduktiedienstverlening

Publiekruimten

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Onderhoudsaantekeningen

Trefwoorden

Access Points

  • Arts and Culture (Thematic area)
  • Clipboard

Eerste contactpersoon

rue du Musée, 5
Brussel
BE 1000